صفحه شخصی مصطفی علیرضازاده   
 
نام و نام خانوادگی: مصطفی علیرضازاده
استان: آذربایجان شرقی - شهرستان: تبریز
رشته: کارشناسی عمومی
تاریخ عضویت:  1391/11/27
امتیاز:  0
 فعالیت در سایت   
 
 روزنوشت ها:
0   روزنوشت / همه روزنوشت ها
 نظرات:
2   نظر / همه نظرات